Gråstarroperation

Grå starr innebär att ögats lins grumlar sig så att synen gradvis blir sämre. Risken att få grå starr ökar ju äldre man blir och för personer över 80 år är det fler än 70% som får grå starr.

Operation är den enda behandlingsmetoden av grå starr. Vid ingreppet avlägsnas den grumlade linsen, vanligen med ultraljud, genom ett litet snitt. Linsens ljusbrytande förmåga ersätts sedan med en plastlins, som opereras in i ögat. Operationen som sker i lokalbedövning tar i genomsnitt 15 minuter, och man går hem samma dag.

Våra ögonläkare tillhör de mest erfarna i Sverige och genomför dessa operationer dagligen så du kan vara helt säker på att få bästa tänkbara resultat utifrån dina förutsättningar.

Du kan även i samband med din gråstarroperation välja att själv bekosta mellanskillnaden mellan en vanlig lins och en speciallins som gör att du slipper glasögon efter din operation. Det kallas medfinansiering, vilket du kan läsa mer om här.