Medfinansiering av speciallins vid gråstarroperation

Vill du slippa glasögon efter din gråstarroperation? Läs här om dina rättigheter i den patientlag som började gälla 1 januari 2015.

Genom den lagen får patienten möjlighet att välja utförare av öppen specialiserad vård i hela landet. Det betyder att patienten kan välja öppen specialistvårdsmottagning, till exempel inom ögon, för undersökning eller behandling.  Patienten kan då även få tillgång till sådan vård som inte erbjuds i hemlandstinget.

Vad innebär det här för dig som patient?

Det innebär att du som patient numer kan välja om du vill betala en mellanskillnad/tilläggsavgift för att få en speciallins som gör att du slipper glasögon efter din gråstarroperation.
Om du inte bor i Stockholm måste du dock vara beredd att åka till ett landsting/ögonklinik som erbjuder den här typen av medfinansiering, till exempel Stockholm. Ditt landsting står för kostnaden av operation och en vanlig standardlins, du betalar sedan mellanskillnaden direkt till kliniken (se priser nedan). 

Vad finns det för olika alternativ?

Vid din gråstarrsoperation kommer en ögonkirurg att ersätta din grumliga ögonlins med en ny, konstgjord lins. Din syn kommer därmed att avsevärt förbättras, men du kommer sannolikt fortfarande att behöva glasögon.

Nu kan man även få linser insatta som är multifokala, vilket innebär att man kan se på alla olika avstånd och behöver då inte glasögon. De här speciallinserna passar dock inte alla ögon.

Om du har gråstarr så gäller vanlig patientavgift för operationen, men vill du ha den nya typen av speciallins får du betala den själv. (Vanliga linser som sätts in vid en starroperation ingår i högkostnadsskyddet). Det här kallas för medfinansiering (co-payment). Landstinget betalar givetvis fortfarande kostnaden motsvararande operationen samt den enklare standardlinsen.

  • En multifokal lins korrigerar ditt synfel på både kort och långt håll, så att du slipper glasögon.

För att kunna behandlas med en multifokal lins krävs att ögonläkaren bedömer att du har de rätta medicinska förutsättningarna.

Alla patienter har rätt att få den här informationen. Du bestämmer sedan själv om du vill betala extra för en sådan lins eller betala patientavgift och få en standardlins.

Var utförs operationen?

Om du väljer Capio Globen ögonklinik, så är det hos oss operationen genomförs. Det gäller oavsett om du är utomlänspatient eller skriven i Stockholm.

Vem har rätt att få betala mellanskillnad för en speciallins?

Alla som är skrivna i Sverige och opereras inom landstingens avtal - antingen på en privat klinik som arbetar på landstingets uppdrag eller på landstingssjukhus. 

Vad är kostnaden för en speciallins?

Du betalar 37.600 kr för båda ögonen i mellanskillnad för att få en multifokal lins. Landstinget har då stått för kostnaden för operationen och en standardlins.

Behövs remiss?

Ingen remiss behövs i Stockholm. Remiss inom ögonsjukvård behövs endast inom Jönköpings läns landsting 

Var görs undersökningar före och efter operationen?

Alla undersökningar görs på den klinik där du väljer att göra din operation. Så väljer du Capio Globen Ögonklinik, så är det hos oss du gör dina undersökningar - och operation.

Vem bekostar resorna?

Du får själv bekosta resorna om du väljer att nyttja vård i annat landsting.

 

Om du tror att du är intresserad av en speciallins, så meddela oss på Capio Globen ögonklinik detta före ditt läkarbesök.