Grön starr

Grön starr, även kallat glaukom, är en sjukdom som angriper och skadar ögats synnerv och orsakar en gradvis försämring av synfältet. Detta är en vanlig sjukdom som kan komma plötsligt eller långsamt och inträffar vanligtvis vid äldre ålder. Grönstarr är mycket sällsynt hos personer under 50 år.

Oavsett hur och när man insjuknar av grön starr så är det alltid allvarligt och sjukvård krävs snabbast möjligast för att kunna bromsa utvecklingen av sjukdomen. Starr orsakar tryckstegring i ögat och upptäckas oftast när det gått så långt att man själv märker att synen har påverkats så pass att man upplever det som problematiskt.

Lider du av grön starr? - Globen Ögonklinik för snabb och professionell vård!

Vanligtvis behandlar man grönstarr med tryckdämpande ögondroppar. Skulle inte fungera, så gör man ett operativt ingrepp. Vid extremfall sätts ventiler in i ögat för att dränera kammarvattnet. Än kan man inte bota grön starr, men behandlingarna gör det möjligt att förebygga negativ utveckling.

Detta ser vi som en konstant förändringsprocess, därför söker vi ständigt nya vägar för att kunna erbjuda bästa tänkbara sjukvård. Med belåtna referenser och varma rekommendationer har vi fått god kvittens på att våra behandlingar har underlättat för många.

Kontakta oss för hjälp med grönstarr

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på Globen Ögonklinik. Så berättar vi närmare om våra behandlingar. 

Boka kostnadsfri förundersökning

Osäker på vilken behandling behandling som är bäst för dig?

Boka en kostnadsfri förundersökning på någon av våra kliniker.

Boka här