Barn- och skelningsmottagning

Capio Globen Ögonklinik har lång erfarenhet och hög kompetens för behandling av barn och vuxna med syn och skelningsproblem. Verksamheten leds av Dr Ewa Czechowska i samarbete med fyra ortoptister.

Vi behandlar alla typer av skelningar och samsynsbesvär. Behandlingen varierar lite beroende på din ålder. Behandlingen hos barn riktar in sig på att träna synen med glasögon och/eller lappbehandling. Hos vuxna behöver ibland samsynen underlättas med hjälp av glasögon och så kallade prismor eller kirurgiskt med operation.

Hos barn är det extra viktigt att upptäcka och behandla synfel eller skelning tidigt för att få så bra syn som möjligt resten av livet. Vi utreder även barn med läs- och skrivsvårigheter där ibland ett synfel kan vara bidragande orsaken till problemet.

Kontakta oss om du vill veta med om vår barn- och skelningsmottagning