Översynthet

Översynta personer ser dåligt på nära håll och beroende på ålder mer eller mindre bra på långt håll. Nära 4 av 5 personer världen över har någon form av översynthet vid tidig ålder men barn behöver oftast inte bära glasögon för att klara sig i vardagen och i vissa fall försvinner synfelet när ögat vuxit klart.

Översynthet är ärftligt och den genetiska formen av översynthet beror på att ögat är litet för kort vilket leder till att ljuset går förbi näthinnan innan det når sin brytpunkt bakom näthinnan, där ljuset ska brytas för att man ska få en skarp bild.

Har man en väldigt liten översynthet korrigeras det inte eller korrigeras bara med terminal- eller läsglasögon. Översynthet som debuterar i vuxen ålder korrigeras med glasögon med konvexa glas, kontaktlinser eller laserbehandling. De vanligaste metoderna för att korrigera översynthet med laser hos oss är FS-LASIK eller LASEK

Läs mer om FS-LASIK
Läs mer om LASEK

Boka kostnadsfri förundersökning

Osäker på vilken behandling behandling som är bäst för dig?

Boka en kostnadsfri förundersökning på någon av våra kliniker.

Boka här