Kvalité och miljö

Kvalité - enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001

Kliniken grundades 1995 och har arbetat upp ett mycket gediget rykte som en etablerad och kvalitetsinriktad ögonklinik. Sedan många år har vi dessutom avtal med Stockholms läns landsting avseende gråstarrsoperationer, öppenvård och polikliniska ögonoperationer.

Vår medicintekniska utrustning som används vid de olika behandlingarna genomgår kontinuerlig service av certifierade servicetekniker från leverantörerna. Detta görs, enligt kvalitetskrav, alltid på plats vilket innebär att vår utrustning aldrig förflyttas.

Vi ger alltid relevant information i både skriftlig och muntlig form. Vi arbetar med en kvalitetshandbok som bland annat innehåller regelbundna kvalitetsenkäter där vi mäter kundernas upplevda kvalitet genom att de får ge betyg på oss och våra tjänster.

Vårt kvalitetssystem innebär även att det finns tydliga processer som är nödvändiga inom ögonsjukvården. Dessutom kontrolleras verksamheten av utomstående expertis minst en gång per år.

Vi märker att vårt arbete ger resultat eftersom vi har många nöjda referenser och får många rekommendationer, men vi ser kvalitet som en konstant förändringsprocess där vi hela tiden hittar nya vägar för att du ska bli nöjd som kund hos oss.

Miljöpolicy

Capio Globen Ögonklinik arbetar med ständiga förbättringar inom miljö genom att vi:

  • Sätter upp årliga miljömål som följs upp kontinuerligt och som revideras 2 gånger per år.
  • Tillämpar system för avvikelsehantering.
  • Följer lagar och krav som berör verksamheten och kontinuerligt uppdaterar dessa.
  • Källsorterar, vilket gör oss medvetna om vår konsumtion och vårt avfall.
  • Ger personalen kontinuerlig utbildning inom miljökunskap.