Bruttolöneavdrag

VIKTIG INFORMATION OM BRUTTOLÖNEAVDRAG Enligt regeringsbeslut så kommer löneförmånen bruttolöneavdrag tas bort den 1/7 2018. Om du vill nyttja bruttolöneavdrag för din synbehandling måste slutbetalning vara oss till handa senast 30/6 2018.

Du som företagare kan ge din personal denna förmån utan att det kostar dig något, din personal däremot kan spara upp till 57% beroende på inkomst.

Detta görs genom ett s.k. bruttolöneavdrag, där företaget betalar den anställdes behandling och sedan drar behandlingskostnaden från bruttolönen under en överenskommen period. Hur många månadslöner behandlingskostnaden ska dras på är en överenskommelse mellan dig och dina anställda – det är inte något som vi på Globen Ögonklinik lägger oss i.

För dig som arbetsgivare innebär det att arbetsgivaravgiften blir lägre under den/de månader som den anställde minskar/avstår lön.

Fördelar

Det finns flera fördelar för företaget med att erbjuda personalen bruttolöneavdrag, för att nämna några:

  • nöjd personal som tack vare företaget har kunnat spara pengar
  • bättre syn ger bättre allmänhälsa
  • god syn ger ökad livskvalitet
  • inom vissa yrkan kan glasögon/linser upplevas som en begränsning, i och med behandling uppnås större frihet

Observera att företaget själva bestämmer vem eller vilka som ska erbjudas denna förmån. Den behöver alltså inte erbjudas till samtliga anställda för att vara skattemässigt korrekt.

Hur går det till i praktiken?

är den anställde har varit på undersökning hos Globen Ögonklinik och fått konstaterat att synfelet går att behandla, så får den anställde med sig en blankett från oss "Överenskommelse om fakturering av synfelsbehandling hos Globen Ögonklinik".

På blanketten framgår kostnad för behandlingen.

Blanketten undertecknas av arbetsgivaren och skickas till oss. Vi fakturerar därefter företaget. Betalning ska vara oss tillhanda senast på behandlingsdagen. Hur många månader som den anställde ska avstå/minska sin lön genom bruttolöneavdraget är, som nämnts ovan, en överenskommelse mellan arbetsgivaren och företaget.

Vi kommer gärna ut till er och informerar om möjligheterna med företagsbetald synfelsbehandling.

Vill du veta mer tag kontakt med oss på Globen Ögonklinik!