För vårdgivare och remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss. Vi följer vårdgarantin.

Capio Gynekologi verkar inom vårdvalet i Stockholm och bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi. Enheterna ligger mycket lättillgängligt för både kommunala färdmedel och med bil. Båda enheterna har handikappsanpassade entréer, se mottagningens kontaktuppgifter. 

Remisser kan skickas antingen som e-remiss via Take Care eller som pappersremiss till mottagningen i Globen eller Solna.

Capio Gynekologi Globen
Arenavägen 21, plan 8
121 77 Johanneshov

Fax: 08-522 797 45

Capio Gynekologi Solna

Postgången 53

171 45 Solna