Bolagsinformation Capio Specialistcenter AB

Capio Gynekologi Globen ingår i Capio Specialistcenter AB.

Kontaktinformation

Verksamhetens namn Capio ÖNH Globen/Solna Centrum, Capio Gyn Globen/Solna Centrum, Capio CFTK
Bolagets namn Capio Specialistcenter AB
Org - nr 556797 - 4414
Postadress Box 583 101 31 Stockholm
Telefon Se respektive enhets hemsida
E - Post Se respektive enhets hemsida
Kontaktperson för denna information gabriella.froberg@capio.se

Basfakta om verksamheten

Capio Öron Näsa Hals och Capio Gyn verkar inom vårdvalen i Stockholms läns Landsting samt med patienter med privat sjukförsäkring och bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi. Capio CFTK opererar privatbetalande patienter som lider av övervikt samt utför allmänkirurgiska och plastikkirurgiska ingrepp på patienter med privat sjukförsäkring.

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på capio.com.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell. Vi rapporterar data till samtliga relevanta na tionella kvalitetsregister.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi genomför löpande patientenkäter för att mäta patienternas uppfattning om oss gällande nöjdhet, delaktighet och utläkning.

Läs mer om bolaget här