Fritt vårdval - medfinansiering av speciallinser

Medfinansiering av speciallins

Vill du slippa glasögon efter din gråstarroperation? Läs här om dina rättigheter i den patientlag som började gälla 1 januari 2015.

Genom den lagen får patienten möjlighet att välja utförare av öppen specialiserad vård i hela landet. Det betyder att patienten kan välja öppen specialistvårdsmottagning, till exempel inom ögon, för undersökning eller behandling.  Patienten kan då även få tillgång till sådan vård som inte erbjuds i hemlandstinget.

Vad innebär det här för dig som patient?

Det innebär att du som patient numer kan välja om du vill betala en mellanskillnad/tilläggsavgift för att få en speciallins som gör att du slipper glasögon efter din gråstarroperation. Du måste dock vara beredd att åka till ett landsting/ögonklinik som erbjuder den här typen av medfinansiering. Ditt hemlandsting står för kostnaden av operation och en vanlig standardlins, du betalar sedan mellanskillnaden direkt till kliniken (se priser nedan). 

Vad finns det för olika alternativ?

Vid din gråstarrsoperation kommer en ögonkirurg att ersätta din grumliga ögonlins med en ny, konstgjord lins. Din syn kommer därmed att avsevärt förbättras, men du kommer sannolikt fortfarande att behöva glasögon.

Nu kan man även få linser insatta som är multifokala, det innebär att man kan se på alla olika avstånd och behöver då inte glasögon. De här speciallinserna passar dock inte alla ögon.

Om du har gråstarr så gäller vanlig patientavgift för operationen, men vill du ha den nya typen av speciallins får du betala den själv. (Vanliga linser som sätts in vid en starroperation ingår i högkostnadsskyddet). Detta kallas för medfinansiering (co-payment). Landstinget betalar givetvis fortfarande kostnaden motsvararande operationen samt den enklare standardlinsen.

  • En multifokal lins korrigerar ditt synfel på både kort och långt håll, så att du slipper glasögon helt och hållet.

För att kunna behandlas med en multifokal lins krävs att ögonläkaren bedömer att du har de rätta medicinska förutsättningarna.

Alla patienter har rätt att få den här informationen. Du bestämmer sedan själv om du vill betala extra för en sådan lins eller betala patientavgift och få en standardlins. Än så länge måste du åka till en ögonklinik i ett landsting som tillåter medfinansiering för att kunna få denna möjlighet. 

Var utförs operationen?

Som utomlänspatient kan du välja att komma till Capio Medocular i Stockholm eller Jönköping för att göra din gråstarroperation och då också välja att få en mer avancerad lins. Är du skriven i Stockholm eller Jönköpings län, gäller naturligtvis samma sak 

Vem har rätt att få betala mellanskillnad för en speciallins?

Alla som är skrivna i Sverige och opereras inom landstingens avtal - antingen på en privat klinik som arbetar på landstingets uppdrag eller på landstingssjukhus. 

Vad är kostnaden för en speciallins?

Du betalar 37.600 kr för båda ögonen i mellanskillnad för att få en multifokal lins. Landstinget har då stått för kostnaden för operationen och en standardlins.

Skulle du välja att betala hela operationen privat och operera dig på vilken av Capio Medoculars kliniker som helst så är kostnaden 55.000 kr för båda ögonen.

Behövs remiss?

Numer är det endast inom Jönköpings läns landsting som man behöver remiss. Det gäller både om du ska söka vården där eller om du är skriven där och vill söka vård i annat landsting. Övriga landsting har tagit bort kravet för remiss inom ögon.

 

Var görs undersökningar före och efter operationen?

Alla undersökningar görs på den klinik där du väljer att göra din operation.

 

Vem bekostar resorna?

Du får själv bekosta resorna om du väljer att nyttja vård i annat landsting.

 

Om du tror att du är intresserad av en speciallins, så meddela oss på Capio Medocular detta före ditt läkarbesök.