Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)

Gula fläcken är den mest centrala delen av ögats näthinna, och det enda stället där man ser riktigt skarpt.

Namnet kommer sig av att när man undersöker näthinnan framträder detta område med något gulaktig färg. Olika sjukdomar kan skada funktionen hos de tätt belägna syncellerna i gula fläcken. De vanligaste skadorna är åldersberoende. Orsakssambanden är inte riktigt kända, men dålig cirkulation och/eller lokala ämnesomsättningsproblem tycks ha betydelse. Man kan dock endast undantagsvis påverka sjukdomen genom ändrad livsföring. Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland vuxna i västvärlden.

Hur känner man igen åldersförändringar i gula fläcken?

Man brukar uppleva att föremål som betraktas verkar uppsplittrade, bitar fattas, det iakttagna uppfattas suddigt eller inte alls. Speciellt märkbara blir problemen vid läsning och närarbete. Däremot kan området runtomkring det betraktade, ytterkanterna, uppfattas tydligare. Man blir inte blind av skador i gula fläcken. Förmågan att hitta hyggligt i omgivningen kommer alltid att finnas kvar.

Däremot kan läsförmågan stegvis försämras, men som regel är detta inget hastigt förlopp. Om även orienteringssynen skulle försämras kraftigt beror detta troligtvis på någon annan åkomma, som då behöver bedömas av ögonläkare. Skulle plötsligt noteras att raka linjer uppfattas som krokiga (dörrkarmar, tavelramar etc.) så kan detta ibland bero på en nytillkommen svullnad intill gula fläcken. Detta bör då bedömas hos ögonläkare.

Hur behandlas åldersförändringar i gula fläcken?

Makuladegeneration kan delas in i två former: torr och våt. Den torra formen, som är vanligast, kan dessvärre inte behandlas. Den våta formen kan ibland behandlas med injektioner av läkemedel i ögat. Läkemedlet, som verkar tillväxthammande på sjuka blodkärl, injiceras i glaskroppen. Injektionerna ges upprepade gånger och behandlingen kan ibland bli långdragen. Effekten av behandlingen utvärderas genom synskärpebestämning och mätning av näthinnetjockleken, s.k. OCT. Om behandlingen har effekt så minskar svullnaden i gula fläcken.

Hjälpmedel

Om synen på båda ögonen i hög grad har försämrats kan hjälpmedel och rådgivning erhållas från Syncentralen, dit ögonläkaren i så fall skickar remiss.