Grön starr - Glaukom

Glaukom, eller som många fortfarande säger - grön starr, är en synnervsjukdom som finns i både en kronisk och en akut form.

Ögontrycket är den största riskfaktorn för sjukdomen glaukom, men att ha ett högt tryck i ögat (s k okulär hypertension) betyder inte att man har glaukom. Att ha ett normalt ögontryck utesluter å andra sidan inte heller glaukom.
Den akuta formen uppstår vid en plötslig tryckstegring i ögat. Den har ett snabbt förlopp, vilket kan leda till svår synskada om inte snabb behandling vidtas.
Den kroniska formen är vanlig bland äldre och förekomsten ökar med stigande ålder, men den kan även debutera i yngre åldrar.
Oavsett bakgrundsorsak blir synnerven tunnare med tiden och till följd av det får man inskränkningar i synfältet som till en början går obemärkt förbi patienten. Om sjukdomen inte behandlas försämras synfältet gradvis och till sist påverkas även synskärpan.

Hur känner man igen glaukom?

Den akuta formen har ett snabbt förlopp med tilltagande dimsyn, glorior runt ljuskällor, obehag och värk i ögonen och ibland t.o.m. illamående och huvudvärk.
Den kroniska formen ger i början inga symtom. Sjukdomen upptäcks oftast i samband med ögonundersökningar p.g.a. andra sjukdomar eller vid hälsokontroller.
Viss ärftlig benägenhet finns. Har man en första-grad-släkting med glaukom bör man göra en hälsoundersökning av sina ögon - enbart tryckmätning räcker inte, hälften av alla patienter med glaukom har normalt tryck.

Hur behandlas glaukom?

Skadan på synnerven och påverkan av synfältet till följd av skadan går inte att återställa. Behandlingen syftar till att sänka ögontrycket så pass att sjukdomen bromsas. Hur mycket man behöver sänka trycket beror på hur omfattande de befintliga skadorna är och hur högt trycket är. Första behandlingen i de flesta fall är trycksänkande ögondroppar. Trycksänkningen kan även uppnås med laserbehandling och ögonkirurgi. Laserbehandling kan ibland vara första behandlingsvalet eller som komplement till ögondroppar. Kirurgin brukar man spara till fall där det inte går att uppnå tillräcklig trycksänkning med enbart droppar och laserbehandling.