Ögoninflammation

Bindhinnans funktion är att producera smörjande ämnen till tårvätskan. Dessutom bidrar bindhinnan i likhet med luftvägarnas slemhinnor i försvaret mot olika infektioner. Vid t ex förkylningar blir därför även bindhinnan liksom näsans och svalgets slemhinnor röda och svullna, och producerar smetigare sekret än vanligt. Bindhinnekatarr uppkommer oftast i samband med förkylningsbesvär, men kan också förekomma utan samtidiga luftvägsbesvär.

Hur känner man igen ögoninflammation (akut bindhinneinflammation)?

Vid bindhinneinflammation brukar man uppleva gruskänsla, skavning, sveda, klåda och ibland ljuskänslighet. Ögonen blir röda och oftast finns kladdigt sekret, särskilt på morgonen.

Hur behandlas ögoninflammation (akut bindhinneinflammation)?

Vanligaste orsaken till katarr är virus. Besvären brukar avta inom några dagar utan annan behandling än rentvättning av ögonen med ljummet vatten. Vid mera långvariga symtom kan infektion med bakterier misstänkas, och då kan behandling med bakteriedödande droppar eller salva behövas. Vid ofta återkommande besvär kan kronisk bakterieförekomst på ögonlockskanterna misstänkas. Det kan då vara lämpligt att regelbundet badda och rengöra (massera, gnugga försiktigt) ögonlocken med en ren kompress eller näsduk och ljummet vatten.

Samtidig förekomst av någon överkänslighet i bindhinnan (allergi) är ofta svår att utesluta. Om man inte har några allergiska besvär för övrigt är det nästan omöjligt att testa fram någon utlösande faktor. Om klåda är ett dominerande symtom, och bindhinnans utseende ger misstanke om överkänslighet, kan droppar mot allergi provas ,se även allergisk bindhinneinflammation.