Skräp i ögat

Skräp som fastnar under ögonlocket brukar ge skav, rodnad, svullnad av ögonlocket och rinnande öga.

Om något skadar hornhinnans ytskikt, skaver mot eller fastnar på hornhinnan tillkommer dessutom värk och ljuskänslighet. Detta kan bli så besvärande, att ögat knappast kan hållas öppet, vilket ibland även påverkar det andra ögat.

Hur avlägsnar man skräp i ögat?

Lättare skräp som fastnat under övre ögonlocket kan tas bort av allmänläkare. Ögat bedövas med en ögondroppe och ögonlocket vänds "ut och in". Föremålet tas bort med exempelvis en bomullspinne. Effekten av bedövningsdroppen avtar efter ca 30 min, och man kan då få värk i ögat. Normalt avklingar smärtan gradvis på några dagar, men om så inte sker behövs ny bedömning hos ögonläkare. Mot värken kan man använda vanliga värktabletter.

Man bör inte använda bedövningsdroppar eftersom läkningen av hornhinnan då kan hämmas och eventuella infektionssymtom kan döljas. Om man är ljuskänslig kan det vara skönt med en lapp för ögat första dygnet (men man får inte ha ögat täckt vid bilkörning).

Även metallflisor, som gärna "bränner fast" på hornhinnan, kan avlägsnas av allmänläkare. Om man har kvarvarande rost och denna är centralt belägen, kan ibland krävas behandling hos ögonläkare. Efter skrapning av metallgrader och/eller rost brukar man behandla några dagar med en bakteriedödande och smörjande ögonsalva.

Av kemikalier är de alkaliska (lut) särskilt farliga och frätande. Riklig, omedelbar sköljning med vatten är alltid viktigast, och om möjligt bör man skölja ögat konstant under transport till ögonläkare. Petroleumprodukter ger sällan någon bestående ögonskada.
Genom att använda skyddsglasögon kan man enkelt förebygga både mindre irritationer och allvarligare skador!