Så blir du patient hos oss

Det råder fritt vårdval för ögonsjukdomar, vilket innebär att du själv bestämmer var du vill behandlas.

Till vår ögonmottagning, som är ansluten till ett landstingsavtal, kan du komma utan remiss. Hit kan du söka dig för problem som t ex irritation i ögonen, förändringar i gula fläcken, undersökningar för grön- och gråstarr m.m., m.m.

Genom vårt avtal med landstinget betalar du vanlig patientavgift när du kommer till vår ögonmottagning.

Du bokar tid på telefon: 08-534 888 00 (Stockholm) eller 08-120 968 00 (Lidingö). Men du kan självklart även komma via remiss från din husläkare/optiker, då kallar vi dig när vi fått remissen.