Synkrav

Ett flertal yrken kräver god syn och för några yrken måste synen vara helt perfekt, utan hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Vissa arbetsgivare utesluter dessutom arbetssökande som genomgått någon form av ögonoperation, t ex behandling av närsynthet.

Informationen på denna sida är endast vår tolkning av olika regelverk och regler ändras ibland. Vi försöker att uppdatera denna sida så snart vi får vetskap om regel- eller tolkningsförändringar men vi kan inte svara för eller påverka beslut av olika arbetsgivare eller myndigheter. Vill du vara helt säker måste du därför själv kontrollera med aktuell arbetsgivare eller myndighet.

Viktigt att poängtera är också att det ibland ställs krav på färgseende, mörkerseende, synfält mm. Perfekt synskärpa är alltså ingen garanti för att synförmågan är acceptabel i alla sammanhang.

 

Körkort privat- och yrkestrafik

På Transportstyrelsens webbsidor, http://www.transportstyrelsen.se, finns i en PDF-fil de medicinska kraven för olika körkortsklasser presenterade. Här är en sammanfattning av kraven med avseende på syn.

Privattrafik (Behörighet A, A1, B, BE eller traktor) Synskärpan måste vara minst 0.5 med hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Vid enögdhet skall synskärpan vara minst 0.6. Om synskärpan plötsligt minskat till mindre än 0.3 på ena ögat måste man vänta sex månader innan man får framföra fordonet igen.
Yrkesförare (Behörighet C, CE, D, DE eller TAXI) Synskärpan skall, med eller utan hjälp av glasögon eller kontaktlinser, vara minst 0.8 på det bästa ögat samt minst 0.1 på det sämsta ögat. Synkraven för såväl privat som yrkestrafik medför att man efter t ex laserbehandling normalt inte får köra bil utan glas eller kontaktlins på det ännu icke behandlade ögat.

Den högre behörigheten C, CE, D och DE gäller tills du fyller 45 år.

 

Synkrav för brandmän

Det finns inga rikstäckande krav på synskärpa inom brandförsvaret utan de enskilda brandkårerna avgör själva vilka synkrav de vill ställa på sina anställda och arbetssökande. Eftersom alla brandmän skall klara av att köra lastbil måste dock synkraven för körkort med behörighet C uppfyllas.

 

Synkrav för poliser

Här kan du läsa vilka synkrav som gäller för poliser.

 

Synkrav inom flyg

De medicinska kraven för flygtrafiken i Sverige regleras i de europeiskt gemensamma reglerna i JAR-FCL 3 (JAR-FCL=Joint Aviation Regulations – Flight Crew Licensing) och för helikopter i JAR-FCL 2.  För att flyga trafikflyg måste kraven för medicinskt intyg av Klass 1 uppfyllas (samma medicinska krav för helikopterpiloter).

 Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Capio Flygmedicin