Bolagsinformation

Kontaktinformation

Verksamhetens namn

Capio Medocular AB

Bolagets namn

Capio Medocular AB

Org-nr

556259-9430

Faktureringsadress

PG 1179
737 84 Fagersta

Adress

Drottninggatan 1A
753 10 Uppsala

Telefon

018-56 54 00

E-Post

info@medocular.se

Kontaktperson för denna information

Jeanette Lindahl, jeanette.lindahl@capio.se

 

Basfakta om verksamheten

Capio Medocular AB är en enhet som arbetar inom ögonsjukvård, såsom ögonmottagning, gråstarrkirurgi och synfelskirurgi. Vi arbetar för flera landsting med vårdval ögontjänster och har även vårdavtal via upphandlingar med vissa landsting.

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på http://capio.com/sv/om-capio/capio-modellen/.

Capio Medocular är ISO-certifierade både inom miljö och kvalitet.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell.

Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister. För Capio Medocular AB rapporterar vi bland annat till nationella kataraktregistret inklusive marsstudien.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi mäter patienternas nöjdhet i de s.k. Nationella patientenkäten. Aktuella resultat publiceras på undersökningens hemsida http://npe.skl.se

Medarbetare

Nedan anges ungefärliga antal medarbetare inom respektive kategori. Siffrorna avser [hösten 2015]

Kompetens

Antal medarbetare

Läkare

15

Sjuksköterskor 

24

Undersköterskor

12

Övrig medicinsk personal

10

Administrativ personal /icke medicinsk

20

Totalt

81

 

Capio Medocular AB är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar

Ägare och styrelse

Capio Medocular AB är ett dotterbolag till Capio AB som är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.

Capio Medocular AB

VD

Marita Erlingson

Styrelse

 

Ordförande

Peter Holm

Ledamot

Marita Erlingson

Ledamot

Kristin Deibe

Ledamot

Jens Johnsson

 

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida

Aktuella bokslutsdata för Capio Medocular AB finns på Allabolag.se