LRI

Limbal Relaxing Incision (LRI) innebär att man gör små snitt med en diamantkniv i hornhinnans periferi för att korrigera ren astigmatism, d.v.s. brytningsfel. Metoden kan även kombineras med andra synfelsoperationer, t.ex. RLE eller ICL.