Astigmatism

Astigmatism innebär att ögat inte har samma brytkraft i alla vinklar.

Astigmatism = brytningsfel

Anledningen är oftast att hornhinnans och/eller linsens krökning är skev, ungefär som ytan på en rugbyboll, snarare än rund som en fotboll. Man får då två olika fokus inne i ögat och dom glas eller kontaktlinser som korrigerar astigmatism måste ha en speciell slipning i en viss vinkel. Brytningsfel är vanligast förekommande i kombination med närsynt- eller långsynthet.

Ibland är astigmatismen oregelbunden, då är hornhinnan mera ägg- eller päronformad. Ett sådant brytningsfel kan vara svårt att korrigera med traditionella synhjälpmedel.

Hur behandlas astigmatism?


Astigmatismen kan behandlas med ögonlaser - LASEK/ELSA . Astigmatism går också att behandla med ICL och RLE.

Har man brytningsfel och ingen närsynt- eller långsynthet, kan LRI vara den bästa metoden vid astigmatism.

Se våra filmer om astigmatisk!