Arbetsterapi

För att du som är patient på Capio ASIH Nacka ska få det lättare att vara hemma kan du behöva en del hjälpmedel. Det kan våra arbetsterapeuter hjälpa till med.

Våra arbetsterapeuter bedömer vad du behöver för hjälpmedel för att underlätta för dig. De kan också hjälpa till med bostadsanpassning och träna din förmåga att klara olika aktiviteter i hemmet. Arbetsterapeuterna hjälper dig också att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Dessutom kan de, om det behövs, lära både dig, dina anhöriga och annan vårdpersonal, till exempel hemtjänst, hur du på enklast möjliga sätt förflyttar dig och hur dina eventuella hjälpmedel ska användas.

Vi arbetar flexibelt. Därför kan vi många gånger komma med kort varsel till dig, till exempel om din situation plötsligt har förändrats eller något hjälpmedel har gått sönder. När du har ASIH är det viktigt att allt fungerar så smidigt som möjligt, för att du ska få en så bra tillvaro du kan, utifrån dina förutsättningar.

Du som är patient hos oss Capio ASIH Nacka kan alltid nå oss på tel. 08-718 65 27.