Det här är ASIH

Som patient på ASIH får du avancerad sjukvård i hemmet. Vi på Capio ASIH Nacka vet att människor även i de svårt sjuka stunderna i livet har en frisk sida. Vi vill därför anpassa vården efter dina förutsättningar och behov, så att du har det så bra som möjligt.

Vi planerar och utformar vården tillsammans med dig och dina anhöriga så att du inte mer än nödvändigt ska behöva ge avkall på det som ger dig livskvalitet. Vi vill att du och dina närstående ska känna delaktighet och trygghet. Vården ska vara av sådan kvalitet att du, eventuellt i samråd med dina anhöriga, väljer att vårdas hemma.

Det här är ASIH
Vid vissa allvarliga sjukdomstillstånd kan avancerad hemsjukvård fungera som ett bra alternativ till vård på sjukhus. Capio ASIH Nacka erbjuder kvalificerad omvårdnad i hemmet och vi har hög medicinsk kompetens. När du är patient hos oss kan du nå oss dygnet runt. Vi samarbetar dessutom med dina andra vårdgivare, för att du ska få en vård som är bäst för dig i den situation du är i.

Vården är kostnadsfri och vi tillhandahåller också alla dina läkemedel kostnadsfritt.

Våra medarbetare
På Capio ASIH Nacka finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Vi kan också, om det behövs, samarbeta med andra specialister. 

Vår verksamhet
Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och är auktoriserade att utföra Avancerad sjukvård i hemmet och Specialiserad palliativ slutenvård. Vi är en del av Capio Geriatrik Nacka. I verksamheten ingår även Capio Palliativ vård Nacka.

Du som vårdtagare kan efter remiss välja att få vård hos oss bland auktoriserade vårdgivare. Läs mer i 1177 Vårdguiden.

Kostnad för vården på avdelningen är enligt gällande sjukhustaxa.

Kvalitetsregistrering
Capio ASIH Nacka är anslutna till nationella kvalitetsregister Svenska Palliativa registret och Senior alert.

Kontakt
Om du är patient hos oss eller anhörig till en av våra patienter och du behöver komma i kontakt på Capio ASIH Nacka kan du alltid ringa vår samordnare på tel. 08-718 65 27.

Om du inte ännu är inskriven på ASIH och vill veta mer om vår verksamhet eller om du är remittent är du välkommen att ringa tel. 08-718 60 91.

Välkommen till Capio ASIH Nacka!