Din egen vårdplan

Vi vill att ditt liv ska vara så bra som möjligt, utifrån dina förutsättningar. Dessutom vill vi att både du och dina närstående ska känna er delaktiga i vården. Därför skapar vi tillsammans, en individuell vårdplan som är anpassad efter dina behov.

I samtal med dig och dina närstående om du så önskar sätter vi upp mål för den tid du vårdas av ASIH. Utifrån det målet bestämmer alla de som ska arbeta med dig vad vi ska göra med och för dig. Det kan handla om hur ofta vi ska besöka dig, om du ska få sjukgymnastik och hur den ska se ut, om du behöver hjälpmedel för att klara vardagen och så vidare. Allt antecknas i din journal, så att alla som arbetar med dig vet vad just du har för behov.

För oss på Capio ASIH Nacka är det viktigt att du och dina anhöriga känner er trygga med din vård och vår närvaro i ditt hem. Därför vill vi att ni ska vara delaktiga när vi tar fram vårdplanen, så att den så långt det går anpassas efter dig och dina behov. Genom det kan vi säkerställa att du får så god livskvalitet som möjligt under tiden som du vårdas av oss.

Vi gör den individuella vårdplanen i samband med att vi skriver in dig och reviderar den så snart det behövs, om situationen förändras.

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring din vårdplan eller något annat som rör ASIH kan ni alltid kontakta oss på 08-718 65 27.