Om du vill läsa din journal

Du har som regel rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia.

Du kan göra en beställning skriftligen, eller genom personlig kontakt med oss. Beroende på hur många sidor journalen har, kan vi komma att ta ut en avgift för administrationskostnaden. Journalen skickas till dig som rekommenderat brev.

Vad ska den skriftliga beställningen innehålla?
 • Patientens personuppgifter och fullständiga namn
 • Beställarens namn
 • Fullständig adress dit journalen ska skickas
 • Telefonnummer
 • Uppgift om vårdperiod som journalhandlingen ska omfatta
 • Patientens medgivande. Gäller dock inte beställning från Polisen, åklagarmyndighet, domstol, Socialstyrelsen, Socialnämnden, Försäkringskassan, Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) och Brottsoffermyndigheten.
Den skriftliga beställningen skickas till:

Capio Geriatrik Nacka AB
Lasarettsvägen 4
131 83 Nacka

Telefonnummer 08-718 60 00. Be att få tala med medicinsk sekreterare.

Läs mer om journaler och vad som gäller på 1177 Vårdguiden.

Vanliga frågor och svar
 1. Vad kostar det att läsa journalen?
  Att läsa journalen hos oss på Capio Geriatrik Nacka är gratis. Om du vill få journalen utskriven är de första nio sidorna är gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck.
 2. Får jag begära ut anhörigs journal?
  Är du anhörig till en avliden och begär ut den avlidnes journal måste du styrka ditt släktskap genom ett registerutdrag från Skatteverket. Om du av någon annan anledning behöver begära ut en icke avliden persons journal krävs en fullmakt. Sedan görs en menprövning, det vill sägas en prövning där vi tar reda på om vi kan röja personuppgifterna utan att det är till skada för patienten, innan vi fattar beslut.