Kurator

Allvarlig sjukdom påverkar livet på många sätt. Då kan det vara bra att ha hjälp från utomstående med en del praktiska saker och också för att ha någon att prata med. Våra kuratorer finns där för dig som är patient hos Capio ASIH Nacka och för dina anhöriga.

Kuratorn kan hjälpa dig och dina anhöriga med stödsamtal. Ibland är det viktigt att bara få prata igenom sin situation med någon som kan se klart och komma med nya infallsvinklar. Då kan ett samtal med en kurator kännas bra.

Men våra kuratorer kan också hjälpa till med mer praktiska saker, som kontakter med biståndshandläggare, Försäkringskassan och andra myndigheter. Kuratorn vet hur socialförsäkringssystemet fungerar, vilka fondmedel du eventuellt kan ansöka om, hur du söker bostadsbidrag och liknande. Tillsammans kan ni hitta lösningar som hjälper dig.

Om du har några frågor till kuratorn eller annat som rör vården för dig som patient på Capio ASIH Nacka kan du alltid nå oss på tel. 08-718 65 27.