Stöd till anhöriga

När någon blir svårt sjuk förändras livet även för dem som står hen nära. Vi på Capio Geriatrik Nacka ser närstående som en resurs som vi vill ta vara på. Därför arbetar vi med olika former av anhörigstöd.

Om livet förändras dramatiskt kan det vara bra att få hjälp från någon utomstående som kan se klart på situationen och komma med nya infallsvinklar. Våra kuratorer har gärna stödsamtal med anhöriga, både enskilt och tillsammans med den som är sjuk. Även patientansvarig läkare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns till hands för samtal. Dessutom finns det en sjukhuskyrka med präst på Nacka Närsjukhus. Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med andra trossamfund.

Att vara anhörig till någon som är svårt sjuk kan också innebära en del praktiska frågetecken. Våra kuratorer hjälper till med kontakter med kommunen, Försäkringskassan och andra myndigheter. Vid vissa situationer kan det bli aktuellt att söka närståendepenning från Försäkringskassan. Våra läkare skriver de intyg som behövs för att kunna göra ansökan.

Om du är anhörig till någon vårdas av Capio ASIH Nacka är du alltid välkommen att kontakta oss på 08-718 65 27.