Vem kan få ASIH?

Om du har en sjukdom som kräver mer än den grundläggande medicinska sjukvård du kan få genom till exempel vårdcentral och närsjukvård kan du få ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet. ASIH innebär att du har tillgång till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal dygnet runt. ASIH är ett komplement till sjukhusvård.

Det finns olika förutsättningar för att få ASIH:

  • Du har ett stabilt sjukdomstillstånd som kräver specialiserad vård och omvårdnad med hög tillgänglighet,
  • eller har en allvarlig kronisk sjukdom som kräver specialiserad vård och omvårdnad för att du ska kunna vara hemma,
  • eller du har en komplex sjukdoms- eller symtombild som inte går att bota, som innebär att du har en begränsad återstående livstid och du därför behöver komplex lindrande medicinsk och omvårdnadsmässig behandling dygnet runt.

ASIH förutsätter dessutom att anhöriga som bor tillsammans med dig accepterar att du har vård i hemmet.

Utöver det behöver dina behov av hygien, dagliga göromål som av- och påklädning, matlagning, matinköp och liknande vara tillgodosedda. Du kan få hjälp med det genom kommunens hemtjänst. Behöver du kontakta en biståndsbedömare för att ansöka om hemtjänst kan ASIH:s sjuksköterskor hjälpa dig.

För att få komma till oss behöver du en remiss från läkare. När vi får remissen bedömer en av våra läkare om du har rätt att få ASIH och om det är säkert för dig att få vård i hemmet. Om det är så, så är du alltid välkommen till oss, men vi kan ibland ha någon eller några dagars väntetid.

När vi har fått remissen ringer vi dig, för att planera in ett första möte, som sker i ditt hem. Vid det mötet skriver vi in dig i ASIH.

Om du tror att du kan vara en av dem som kan få ASIH kan du alltid fråga din behandlande läkare, som i så fall kan skicka en remiss till oss.

När du är patient hos oss kan du alltid komma i kontakt med oss på tel. 08-718 65 27. Tveka inte att ringa om du undrar över något.