Miljöarbete

Capio Geriatrik Nacka arbetar aktivt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt och vi har varit miljöcertifierade i över ett decennium. Det innebär bland annat att vi arbetar aktivt för att ha så bra läkemedel som möjligt även ur miljösynpunkt, att vi kör elhybridbilar och att vi komposterar vårt matavfall.

Miljöarbetet ska prägla hela vår verksamhet, så att vi tar miljöhänsyn i alla beslut. Vi vill använda så bra produkter som möjligt och samtidigt konsumera så lite som möjligt. På så sätt vet vi att vår miljöpåverkan blir minsta möjliga.

Tack vare Stockholms läns landstings Kloka listan kan vi på ett enkelt sätt välja rätt läkemedel, som framför allt är bäst för patienten och samtidigt ger minsta möjliga miljöpåverkan. Genom det kan vi till exempel bidra till att läkemedelsresterna i våra vatten minskar. Vi arbetar också för att minska den onödiga användningen av antibiotika, för att motverka antibiotikaresistens, och vi följer Stramas riktlinjer. Vi har dessutom väl inarbetade rutiner för beställning av läkemedel, för att säkerställa att vi inte beställer för mycket. På så sätt vet vi att vi inte behöver slänga stora volymer läkemedel. Ibland måste vi ändå slänga och då är vi noga med att sortera läkemedelsavfall för att minska risken för miljöpåverkan.

I vår ASIH-verksamhet behöver vi varje dag åka långa sträckor med flera bilar. Numera är de flesta av våra bilar elhybridbilar. Vi arbetar också med att planera resorna för att åka så korta sträckor som möjligt. På så sätt minskar vi utsläppen från vår bilpark till ett minimum.

Den lagade mat som vi serverar våra patienter levereras från Fazer Food Services AB på Dalens sjukhus. Målet är att 30 procent av maten ska vara ekologisk och dessutom närodlad så långt det går. Vi komposterar matavfall, för att det ska omvandlas till biobränsle som används i SL-trafiken.

Vi gör självklart mycket mer, både i stort och smått, för använda resurser på ett effektivt och hållbart sätt och för att minska mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier i vår verksamhet. Vi är en tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken och vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan år 2003. Genom vårt avtal med Stockholms läns landsting har vi också möjlighet att följa landstingets miljöprövade ramavtal vid inköp av till exempel förbrukningsartiklar som förband, blöjor, sprutor och liknande. Sedan en tid tillbaka har vi dessutom helt slutat använda de kemikalier som ska utfasas enligt Stockholms läns landstings miljömål för 2016.

Om du vill veta mer om Capio Geriatrik Nackas miljöarbete är du välkommen att kontakta verksamhetsutvecklare Gunilla Brohmé.