Remittenter

ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, är ett alternativ eller komplement till sjukhusvård när grundläggande medicinsk behandling inte räcker till utan patientens behov är mer resurskrävande vilket gör att han eller hon behöver insatser av ett läkarlett multiprofessionellt team dygnet runt.

Målgruppen är:

  • Patient med ett stabilt sjukdomstillstånd och i behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.
  • Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma.
  • Patient med komplex sjukdoms- eller symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

Målgruppen omfattar patienter som valt vårdgivare och är införstådda med att vårdas i hemmet. Målgruppen omfattar även de patienter som inte kan eller vill göra ett aktivt val av vårdgivare men som accepterar vård i hemmet. Vårdformen kräver att också anhöriga i hushållet accepterar vårdformen avancerad sjukvård i hemmet.

Läs mer på Uppdragsguiden.

Bedömningskriterier
Remissunderlag
Vårdvalsblankett ASIH

Capio ASIH Nacka är en del av Capio Geriatrik Nacka.

Kontaktuppgifter
Telefon dagtid: 08-718 60 91
Övrig tid: 08-718 60 90
Fax: 08-718 65 10