Arbetsterapi

Vi på Capio Geriatrik Nacka vill att det ska vara så lätt som möjligt för dig att komma tillbaka till vardagen när du blir utskriven från oss. Våra arbetsterapeuter hjälper dig att träna upp din egen förmåga och att anpassa ditt hem efter dina behov, så att det blir lättare för dig att vara hemma.

Arbetsterapeuterna tar kontakt med dig när du är patient hos oss. De hjälper dig att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Tillsammans kommer ni fram till vad du behöver stöd med för att klara av de dagliga göromålen.

Arbetsterapeuterna bedömer också vad du behöver för hjälpmedel för att underlätta för dig att leva så självständigt som möjligt. Dessutom kan de, om det behövs, lära både dig, dina anhöriga och annan vårdpersonal, till exempel hemtjänst, hur du på enklast möjliga sätt förflyttar dig och hur dina eventuella hjälpmedel ska användas. Behöver du bostadsanpassning kan du få hjälp med att ansöka om det.

Under tiden som du är inskriven hos oss erbjuder vi också olika typer av träning individuellt eller i grupp. Gruppträningen kan till exempel innebära sidenmålning, tipspromenader, frågesporter, musikunderhållning och annat, som på olika sätt ger social, fysisk eller kognitiv träning.