Att vårdas hos oss

Vi vill att den vård vi ger dig ska göra det lättare för dig att leva ett aktivt och självständigt liv. Vi vill att du ska ha bästa möjliga hälsa och förmåga utifrån dina förutsättningar. För oss är det viktigt att du är delaktig i vården.

Våra medarbetare är proffs på geriatrisk vård, inom sina olika yrkesområden. Alla arbetar tillsammans för att du ska få bästa möjliga vård och rehabilitering. Vi på Capio Geriatrik Nacka erbjuder kvalificerad vård med hög medicinsk kompetens. Hos oss finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister.

De som arbetar hos oss har lång erfarenhet av specialiserad geriatrisk vård. Våra läkare har specialistkompetenser inom till exempel geriatrik, invärtes medicin, lungmedicin och smärtbehandling. Flera av våra sjuksköterskor har specialistutbildning inom geriatrisk vård. Vi kan, om det behövs, samarbeta med andra specialister. Vi samarbetar också med andra vårdgivare. Dessutom finns röntgen, labb och andra specialistläkare på sjukhusområdet.

När det är dags för dig att bli utskriven, så samarbetar vi med primärvården och kommunens biståndshandläggare, förutsatt att du själv vill det. Genom det hoppas vi öka tryggheten för dig när du ska åka hem.

Du får komma till oss
Du som bor i Stockholmsregionen är välkommen att få vård hos oss efter remiss från läkare. Vi samverkar med andra vårdgivare och ser oss själva som en viktig del i samarbetet med våra vårdgrannar.Landstinget har tagit fram en film om hur vi på Capio Geriatrik Nacka arbetar med sammanhållen vård. Vill du se filmen klicka på nedanstående länk 

Många våra patienter har flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. De flesta är äldre än 65 år, men även du som är yngre än så och i behov av geriatrisk slutenvård är välkommen till oss.

Vi har avtal med Stockholms läns landsting och vår verksamhet finns på Nacka Närsjukhus.

Kvalitetsregistrering
Capio Geriatrik Nacka är ansluten till nationella kvalitetsregister, Svenska Demensregistret (SveDem), Svenska Palliativa registret,

Vår verksamhet är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierad.