Minnesmottagning

Om du misstänker att du själv eller någon i din närhet börjar få sämre minne, så bör det utredas. På Capio Geriatrik Nacka finns en specialistmottagning för minnesutredningar. Hit är du välkommen efter en remiss från läkare.

Vi tar emot patienter som är över 65 år och som har remitterats till oss för en utredning. Genom utredningen vill vi hitta orsaken till minnesproblemen och kunna ge en eventuell behandling med läkemedel som lindrar symtomen. De flesta av våra patienter kommer från Nacka och Värmdö kommuner, men genom vårdvalet kan vi ta emot patienter från hela Sverige, beroende på reglerna i respektive landsting..

Hos oss arbetar läkare som är specialiserade inom geriatrik med inriktning på demenssjukdomar, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och neuropsykologer. Vid utredningen träffar du flera av dessa.

Innan du kommer till oss ska din vårdcentral eller annan vårdgivare ha gjort en basal, grundläggande, minnesutredning. Det ska göras för att utesluta andra sjukdomar än demenssjukdomar, till exempel sköldkörtelhormonrubbning.

Det är bra om någon anhörig följer med på besöket. Anledningen till det är att en del av utredningen är att ta reda på hur ditt minne har förändrats över tid.

Så går undersökningen till

 

Vid första besöket hos oss träffar du en läkare. Hen ställer många frågor om dig och din bakgrund, din hälsa och dina mediciner, gör minnestester genom att ställa olika frågor till dig utifrån ett frågeformulär. Hen gör också en kroppslig undersökning av dig, genom att kolla hjärtat, nervsystemet och andningen, med mera. Din anhörig svarar på ett omfattande frågeformulär kring hur ditt minne ha förändrats över tid och hur det påverkar dig i vardagen. Det är alltid lättare för en anhörig att märka det, än det är för den som börjat få problem med minnet.

Vid ett senare besök, bedömer arbetsterapeuten funktion- och aktivitetsförmågan genom att utföra praktiska aktiviteter och tester. Dessutom bedöms behovet av hjälpmedel/kognitivstöd och behov av bostadsanpassning. 

Ibland kan det hända att arbetsterapeuten också gör ett hembesök, för att ta reda på hur du klarar dig i vardagen och för att utreda om du har behov av eventuella hjälpmedel.

Det händer att vi kompletterar utredningen med en lumbalpunktion, det vill säga ett ryggvätskeprov för att utesluta förekomsten av en infektion samt att undersöka om du har några prover som kan tyda på minnessjukdom. 

Du kan få genomgå ett test hos en neuropsykolog. Neuropsykologen testar din intellektuella arbetsförmåga, din inlärningsförmåga, ditt närminne och hur du kopplar ihop ögat med handen.

I särskilda fall kan vi också göra en EEG-undersökning (elektroencefalogram).

När utredningen är genomförd  så får du komma på ditt andra besök hos läkaren. Även denna gång är det bra om du har en anhörig med dig. Vid besöket deltar också en kurator.

Om utredningen har visat att du har en demenssjukdom som kan behandlas, inleder vi vid detta tillfälle medicinsk behandling. Det vill säga att du får läkemedel som är anpassade efter dina behov.

Om du har påbörjat medicinsk behandling kommer du kallas till två återbesök hos oss. Vid det första besöket, efter ungefär tre månader, träffar du en sjuksköterska och vid det andra, efter ungefär ett år, träffar du en läkare. Vi undersöker då hur behandlingen fungerar för dig.

Efter dessa två besök återgår du som regel till att bli behandlad av din ordinarie läkare, till exempel på din vårdcentral

Kontakt
Telefon: 08-718 60 35
Du kan ävenkontakta mottagningen via Vårdgivarguiden 1177.se