Sjukgymnastik

Vi på Capio Geriatrik Nacka vill att du ska vara så aktiv som du kan, när du skrivs ut från oss. För att du ska behålla eller träna upp din förmåga till olika vardagsaktiviteter ger våra sjukgymnaster dig stöd utifrån din situation och dina behov.

Sjukgymnasterna hjälper dig att komma igång med fysisk aktivitet och träning. De skapar individuella träningsprogram och tränar bland annat gång och förflyttningar. Träningen kan vara både enskild och i grupp, till exempel genom den sittgymnastik vi erbjuder varje vardag.

Om du behöver gånghjälpmedel provar vi ut det som passar dig bäst och tränar din förmåga att använda det. Vi kan också ge dig kompletterande smärtlindring, med hjälp av kyla, värme och tens (elektrisk nervstimulering) med mera.

Om du behöver stöd och träning även efter du har skrivits ut från oss, kan vi kontakta lämpliga sjukgymnaster i din hemkommun.