Stöd till anhöriga

Att vara anhörig till någon som är sjuk kan innebära en del praktiska och känslomässiga frågetecken. Vi på Capio Geriatrik Nacka ser närstående som en resurs som vi vill ta vara på. Därför arbetar vi med olika former av anhörigstöd.

Våra kuratorer hjälper till med kontakter med kommunen, Försäkringskassan och andra myndigheter. Vid vissa situationer kan det bli aktuellt att söka närståendepenning från Försäkringskassan. Våra läkare skriver de intyg som behövs för att kunna göra ansökan, men också eventuella intyg som du som anhörig kan behöva, till exempel om du behöver avboka en resa för att din närstående har blivit sjuk.

Våra medarbetare initierar också vårdplaneringsmöte för fortsatt vård, omvårdnad och stöd. På ett sådant möte deltar oftast, förutom patienten, en sjuksköterska från oss, en eller flera anhöriga, någon från patientens hemkommun och ibland andra vårdgivare.

På sjukhusområdet finns också en sjukhuskyrka med präst och diakon. De kan också förmedla kontakt med andra trossamfund.

Om du är anhörig till någon som vårdas av Capio Geriatrik Nacka är du alltid välkommen att kontakta oss på 08-718 60 00.