Vårdavdelningar

Vårdavdelning 51, geriatrisk vård
Besökstider: alla veckodagar kl. 14–19
Telefon sjuksköterskeexpeditionen: 08-718 61 51
Chefsjuksköterska Mats Glaser

Vårdavdelning 52, geriatrisk vård
Besökstider: alla veckodagar kl. 14-19
Telefon sjuksköterskeexpeditionen: 08-718 61 52
Chefsjuksköterska Johanna Pelttari

Vårdavdelning 61, geriatrisk vård
Besökstider: alla veckodagar kl. 14-19
Telefon sjuksköterskeexpeditionen: 08-718 61 61
Chefsjuksköterska Lisa Nilsson

Vårdavdelning 62, geriatrisk vård
Besökstider: alla veckodagar kl. 14–19
Telefon sjuksköterskeexpeditionen: 08-718 61 62
Chefsjuksköterska Mari Andersson