Bolagsinformation

Bolagsinformation Capio Geriatrik Nacka AB

Bolagsinformation Capio Geriatrik Nacka AB

Uppdaterad 2015-12-22

Kontaktinformation

Verksamhetens namn

Capio Geriatrik Nacka

Bolagets namn

Capio Geriatrik Nacka AB

Org-nr

556594-4443

Adress

Nacka närsjukhus

Lasarettvägen 4

131 83  Nacka

Telefon

08 718 60 00

E-Post

 

Kontaktperson för denna information

Gunilla Brohme

Gunilla. brohme@capio.se

 

Basfakta om verksamheten

Capio Geriatrik Nacka är en enhet som arbetar under vårdavtal för geriatrik samt inom vårdvalet ASIH och SPSV i Stockholms läns landsting. Vi har geriatrisk verksamhet. Avancerad Sjukvård i Hemmet och Specialiserad Palliativ Sluten Vård.

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på http://capio.com/sv/om-capio/capio-modellen/

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell.

Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister. För Capio Geriatrik Nacka rapporterar vi bland annat till Svedem och Palliativvårdsregistret

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi mäter patienternas nöjdhet internt.

Medarbetare

Nedan anges ungefärliga antal medarbetare inom respektive kategori. Siffrorna avser [hösten 2015]

Kompetens

Antal   medarbetare

Läkare

24

Sjuksköterskor

88

Undersköterskor

64

Paramedicinare

12

Övrig personal

17

Chefer och   administrativ personal

15

Totalt

220

 

Sjukfrånvaro vid enheten var under november 2015 5,41 %

Capio Geriatrik Nacka AB är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar

Ägare och styrelse

Capio Geriatrik Nacka AB är ett dotterbolag till Capio AB som är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.

Capio Geriatrik Nacka AB

VD

Anna Svanholm Birò

Styrelse

 

Ordförande

Peter Holm

Ledamot

Anna Svanholm Birò

Björn Sjögren

Maria Fredriksson

Karl Liljegren

Arbetstagarrepresentant

Birgitta Casparson

 

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida

Aktuella bokslutsdata för Capio Geriatrik Nacka AB finns på Allabolag.se