Arbetsterapi

För att du som patient ska kunna vara så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar kan du behöva hjälp av en arbetsterapeut. För oss på är det viktigt att allt vi gör utgår från dig, dina önskemål och behov, för att du ska få en ökad livskvalitet.

Arbetsterapeuterna tar kontakt med dig när du är patient hos oss. De hjälper dig att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Tillsammans kommer ni fram till vad du behöver stöd med.

Arbetsterapeuterna bedömer också vad du behöver för hjälpmedel för att underlätta för dig att leva så självständigt som möjligt. Dessutom kan de, om det behövs, lära både dig, dina anhöriga och annan vårdpersonal hur du på enklast möjliga sätt förflyttar dig och hur dina eventuella hjälpmedel ska användas. Behöver du bostadsanpassning kan du få hjälp med att ansöka om det.

På Capio Palliativ vård Nacka erbjuder vi också arbetsterapi i form av till exempel sidenmåleri, högläsning, musikunderhållning och annat som ger ett ökat välbefinnande, men också social, fysisk eller kognitiv träning.