Att vårdas hos oss

När du har en obotlig sjukdom och inte längre kan bo hemma kan det vara skönt att komma vår palliativa avdelning på Nacka Närsjukhus. Vi på Capio Palliativ vård Nacka vet att människor även i de svårt sjuka stunderna i livet har en frisk sida. Vi vill därför anpassa vården efter dina förutsättningar och behov, så att du har det så bra som möjligt.

Vi planerar och utformar vården tillsammans med dig och dina anhöriga så att du inte mer än nödvändigt ska behöva ge avkall på det som ger dig livskvalitet. Vi vill att du och dina närstående ska känna delaktighet och trygghet.

Vi på Capio Palliativ vård Nacka erbjuder kvalificerad vård med hög medicinsk kompetens. Våra medarbetare är specialister inom sina respektive yrkesområden. Hos oss finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister.

De vårdar dig
De som arbetar hos oss har lång erfarenhet av specialiserad palliativ vård. Våra läkare har specialistkompetenser inom till exempel geriatrik, invärtes medicin, lungmedicin och smärtbehandling. Flera av våra sjuksköterskor har specialistutbildning inom palliativ vård. Vi kan, om det behövs, samarbeta med andra specialister. Vi samarbetar också med andra vårdgivare. Dessutom finns röntgen, labb och andra specialistläkare på sjukhusområdet.

När du är inskriven hos oss har du ett eget och modernt utrustat rum. Du får gärna ta med saker till ditt rum som gör att du får en hemkänsla trots att du ligger på sjukhus.

Dina anhöriga är välkomna att hälsa på dig så mycket du och de vill. De kan också sova över på avdelningen.

Vårt uppdrag
Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och är auktoriserade att utföra Avancerad sjukvård i hemmet och Specialiserad palliativ slutenvård. Vi är en del av Capio Geriatrik Nacka. I verksamheten ingår även Capio ASIH Nacka.

Kvalitetsregistrering
Capio Palliativ vård Nacka är anslutna till nationella kvalitetsregister Svenska Palliativa registret och Senior alert.