Din egen vårdplan

Vi vill att ditt liv ska vara så bra som möjligt. Dessutom vill vi att både du och dina närstående ska känna er delaktiga vården. Därför skapar vi tillsammans, en individuell vårdplan som är anpassad efter dina behov.

I samtal med dig och dina närstående om du så önskar sätter vi upp mål för den tid du vårdas hos oss. Utifrån det målet bestämmer alla de som ska arbeta med dig vad vi ska göra med och för dig. Det kan handla om vilka läkemedel du ska få, om du ska få sjukgymnastik och hur den ska se ut, om du behöver hjälpmedel och så vidare. Allt antecknas i din journal, så att alla som arbetar med dig vet vad just du har för behov.

För oss på Capio Palliativ vård Nacka är det viktigt att du och dina närstående känner er trygga med din vård. Därför vill vi att ni ska vara delaktiga när vi tar fram vårdplanen, så att den så långt det går anpassas efter dig och dina behov. Genom det kan vi säkerställa att du får så god livskvalitet som möjligt under tiden som du vårdas av oss.

Vi gör den individuella vårdplanen i samband med att du kommer till oss och reviderar den så snart det behövs, om situationen förändras.