Om du vill spärra din journal

Du har rätt att, av integritetsskäl, spärra din journal, så att enbart personal på utvalda sjukhus eller vårdenheter har rätt att läsa den. Du kan också välja vilken information som ska vara tillgänglig för vem.

Innan du spärrar din journal rekommenderar vi att du diskuterar igenom det med din läkare och funderar på vad det kan få för konsekvenser.

Du kan välja att spärra hela eller delar av den journal du har i det journalsystem (TakeCare) vi har på Capio Geriatrik Nacka. Om du väljer att spärra informationen är den bara tillgänglig för oss på Capio Geriatrik Nacka. När du spärrar ska du också ta ställning till vilken information du vill spärra.

Vilken information ska spärras?

Enkelt uttryckt finns det tre olika block av information i din journal. Du kan välja vilken eller vilka av de tre blocken du vill spärra i din journal.

De tre blocken är:

 • Journaltext.
 • Information om läkemedel.
 • Viktig Medicinsk Information (VMI).

Du bör dock starkt överväga om du vill spärra informationen om Viktig Medicinsk Information, som har en egen markering i din journal. Denna information upplyser en ny vårdgivare om väsentlig information som kan vara kritisk att känna till. Det kan till exempel vara varningar om överkänslighet, viktiga diagnoser, resistenta bakterier och så vidare.

Så spärrar du din journal

Vill du spärra din journal vänder du dig i första hand till överläkaren på den avdelning du vårdas.

Du måste lämna en skriftlig begäran. Du ska också uppge ditt namn och personnummer, vad du vill spärra och ditt telefonnummer för eventuella frågor. Det räcker inte att ringa in beställningen. Observera att de journaler som går att spärra är de som har upprättats från och med 29 november 2011, då det var då det sammanhållna journalsystemet infördes.

Vi kan bara spärra journaler från verksamheter som organisatoriskt tillhör Capio Geriatrik Nacka AB. Spärren görs vanligen inom en vecka efter att begäran har kommit in.

Om du kommer in akut och är medvetslös eller inte kommunicerbar, kan vårdande läkare häva din spärr för att kunna läsa nödvändig information så att du får bästa möjliga behandling.

Läs mer om journaler och vad som gäller på 1177 Vårdguiden.

Se vilka vårdgivare som är anslutna till journalsystemet TakeCare.

Vanliga frågor och svar
 1. Jag har skyddad identitet, bör jag spärra min journal?
  På Capio Geriatrik Nacka tillämpas en särskild praxis för hur människor med skyddad identitet registreras i systemen. Det är alltså inte nödvändigt att du spärrar din journal om du har skyddad identitet.
 2. Jag har spärrat min journal men ångrar mig, kan jag häva spärren?
  Ja. Begäran att häva en spärr sker skriftligen på samma sätt som begäran att spärra journal.
  Du måste då vända dig till den vårdenhet som du begärt spärr ifrån. Det är enbart de som kan öppna upp journalen.