Vem har läst din journal?

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling.

Om du misstänker otillåten läsning av din journal kan du begära en rapport (logg) som visar vilken klinik och befattning som öppnat din journal. Rapporten visar också när öppnandet skedde. Det framgår inte vem personen är. Administrativ personal, som har koppling till din journal (till exempel läkarsekreterare) har rätt att öppna din journal.

Vill du ha en rapport (logg) på vilka som öppnat din journal, kan du som patient beställa det från vår medicinska sekreterare på följande adress:

Capio Geriatrik Nacka
Lasarettsvägen 4
13183 Nacka

Du måste lämna in eller skicka en skriftlig begäran och i den skriva vilken klinik och vilken tidsperiod din begäran gäller. Det räcker inte att ringa in beställningen. Glöm inte att skriva in dina kontaktuppgifter i begäran.