Du kan komma till oss

Du som är i ett så kallat palliativt skede, det vill säga har en obotlig och dödlig sjukdom, oavsett diagnos, och som har komplexa och krävande vårdbehov kan få komma till Capio Palliativ vård Nacka.

Det finns olika förutsättningar för att få palliativ slutenvård:

  • Du har en komplex sjukdoms- eller symtombild som inte går att bota och har på grund av sjukdomen en begränsad återstående livstid och är i behov av komplex symtomlindrande medicinsk vård och omvårdnad dygnet runt eller
  • Du behöver palliativ, det vill säga lindrande vård, som bara kan tillgodoses om du är inlagd på sjukhus.

För att få komma till oss behöver du en remiss från läkare. När vi får remissen bedömer en av våra läkare om du har rätt att få palliativ slutenvård.

Om du tror att du kan vara en av dem som kan få palliativ slutenvård kan du alltid fråga din behandlande läkare, som i så fall kan skicka en remiss till oss.