Sjukgymnastik

Om du behöver kompletterande smärtlindring, extra träning i försvagade muskler eller liknande kan det vara bra med sjukgymnastik. Våra sjukgymnaster ger dig stöd så att du kan vara så fysiskt aktiv som du kan och de ger dig annan behandling som hjälper dig att behålla en så god livskvalitet som möjligt.

Sjukgymnasten kan gå promenader med dig och skapa träningsprogram anpassade efter din speciella situation. Varje vardag är det sittgympa i grupp i vår gymnastiksal. Vi erbjuder dessutom vattengymnastik en gång i veckan och det går också att få taktil massage, värmebehandling med mera. Behöver du särskilda hjälpmedel för att kunna förflytta dig provar sjukgymnasten eller arbetsterapeuten ut sådana till dig.