Kvalitet

Det allra viktigaste för oss som arbetar på Capio Geriatrik Nacka är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. För att åstadkomma det krävs att vi har kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete och att vi regelbundet följer upp arbetet och mäter vårt resultat.

Vi som arbetar på Capio Geriatrik Nacka vill ständigt utveckla och förbättra den vård vi ger. Vår kompetens ska garantera att alla patienter får en så god vård och behandling som möjligt. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Det garanterar att vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete och säkerställer att vi har så effektiva och säkra rutiner som möjligt.

Vi vill att alla våra patienter ska ha ett så bra liv som möjligt, utifrån vars och ens förutsättningar. För oss är det viktigt att möta varje patient på ett bra och respektfullt sätt. Alla patienter ska känna att de har förtroende för oss och kan vara delaktiga i planeringen av sin egen vård.

För att fånga våra patienters upplevelser och få in synpunkter om Capio Geriatrik Nacka genomför vi löpande patientenkäter. Tack vare enkäterna har vi god kunskap om hur våra patienter upplever vården hos oss. Vi följer också upp slumpvis utvalda journaler, för att ta reda på hur vi kan bli bättre.

I en god kvalitet ingår att ha en god arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt OHSAS 18001 och har genom åren vunnit många priser för vår goda arbetsmiljö.

Genom mätningar från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen vet vi att Capio Geriatrik Nacka ligger mycket bra till i jämförelser mellan landets geriatriska och palliativa kliniker.