För dig som patient

Synpunkter på vården

Låt oss veta vad du tycker

Om du inte är nöjd med den vård du fått hos oss kan du anmäla det.

Lämna synpunkter på din vård