Din journal

Vi använder oss av journalsystemet TakeCare, vilket är det vanligaste journalsystemet i Stockholms läns landsting och bland privata vårdgivare.

Vårdgivare i Stockholms län använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem, så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att den läkare som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik.

Se listan över vårdgivare anslutna till sammanhållen journalföring och TakeCare.

Spärra din journal

Medarbetare på Capio Öron Näsa Hals, som är direkt eller indirekt inblandade i din vård, är de enda som har rätt att ta del av din journal i samband med ditt vårdtillfälle eller besök, i speciellt fall även vid uppföljning. Vill du spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare har du rätt till det. I så fall vänder du dig i första hand till överläkaren på den avdelning där du vårdas/vårdats.

Läs din journal

Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. I så fall vänder du dig i första hand till överläkaren på den avdelning där du vårdas/vårdats. Beroende hur många sidor din journal består av, kan det komma tas ut en administrationsavgift.

Vem har läst din journal?

Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att se vilka yrkeskategorier och funktioner personerna har som läst din journal. I så fall vänder du dig i första hand till överläkaren på den avdelning där du vårdas/vårdats.