Din journal

Vi använder oss av journalsystemet TakeCare, vilket är det vanligaste journalsystemet i Stockholms läns landsting och bland privata vårdgivare.

Vårdgivare i Stockholms län använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem, så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att den läkare som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik.

Se listan över vårdgivare anslutna till sammanhållen journalföring och TakeCare.

Läs vidare