Postoperativ information - efter din operation, allmänt

Efter din operation

Har du några frågor när du kommer hem på operationsdagen kan du ringa till vår vanliga patienttelefon på telefonnummer 08-120 544 72.

Om du varit sövd eller fått lugnande medicin ska du inte köra bil under operationsdagen.

Efter narkos kan du känna irritation i halsen. Detta beror på att du haft ett mjukt plaströr i halsen. Man kan ibland även känna sig trött och illamående efter operationen. Dessa besvär går normalt över inom det första dygnet.

Om du får svåra smärtor börja med att läsa igenom informationen om hur mycket medicin du kan ta.

Helger, kvällar och nätter kan du kontakta 1177 Vårdguiden.

Vid blödning som inte slutar eller svåra, akuta besvär söker du akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset eller för barn till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Frågor och ytterligare information

Om du har några frågor, eller synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra vår verksamhet, kan du ringa oss på 08-120 544 60.

Ytterligare information

www.1177.se

Vårdguiden telefonnummer: 1177.

Förbered dig och ditt barn inför sövningen på: www.narkoswebben.se