Så hanterar vi din information

Vi använder oss av journalsystemet TakeCare, vilket är det vanligaste journalsystemet i Stockholms läns landsting och bland privata vårdgivare.


Din journal

Vårdgivare i Stockholms län använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem, så kallad sammanhållen journalföring. Detta innebär att den läkare som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik. 

Se listan över vårdgivare anslutna till sammanhållen journalföring och TakeCare.

Så hanterar vi din information

Som patient har du rätt att läsa din egen journal, få journalkopior, se vem som läst din journal samt spärra din journal.

Läs mer om hur din journal hanteras och vilka rättigheter du har här.