För vårdgivare och remittenter

Capio Öron Näsa Hals verkar inom vårdvalet i Stockholm och bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi där vi hanterar allt som är inkluderat i detta.

Vi har nu öppnat en ny ÖNH verksamhet i Solna C!

Remisser kan skickas antingen som e-remiss via Take Care eller som pappersremiss med SLL:s internpost.

Ni kan skicka alla remisser med öron-, näsa- eller halsfrågeställningar till oss och om någon remiss skulle hamna fel ser vi skyndsamt till att den kommer till rätt instans. Det som inte inkluderas i vårdvalet är fonokirurgi, huvud- och halscancer, komplicerad öronkirurgi samt hypofys- och skallbaskirurgi.

Verksamheten ska delta i FoUU-verksamhet och vi kommer att ha ST-läkare inom ÖNH hos oss i perioder. Vi kan även delta i ST-utbildning för andra specialiteter såsom allmänmedicin och anestesi. Om ni är intresserade av att diskutera möjligheter till samarbete kring utbildningsfrågor såsom ST, annan auskultation eller om vi kan bidra till era utbildningsdagar på något sätt så ser vi gärna att ni kontaktar oss. 

Ni som vårdplanerar patienter direkt för operation hos oss finner våra hälsodeklarationer nedan. Viktigt att dessa fylls i och skickas till oss vilket måste ske med vanlig postgång då vi inte får hantera patientuppgifter via e-mail. Ni som använder Take Care kan dock även scanna hälsodeklarationen och begära godkännande för oss att gå in i er journal och läsa denna.

Hälsodeklaration VUXEN

Hälsodeklaration BARN

Vi arbetar hela tiden med att förbättra oss och välkomnar därför all typ av återkoppling vi kan få från er med synpunkter på oss och vår verksamhet. Något av det viktigaste för oss är att vara tillgängliga för er på alla sätt så vi är nåbara via:

  • Post
  • Fax
  • Telefon - tjänstelinjen
  • Mail


Vi ser fram emot ett nära samarbete med er!

Jenny Driving, verksamhetschef
jenny.driving@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.