Bolagsinformation

Kontaktinformation

Bolagsinformation Capio Specialistcenter AB

Uppdaterad 2018-09-05

Kontaktinformation

Verksamhetens namn

Capio ÖNH Globen/Solna Centrum, Capio Gyn Globen/Solna Centrum, Capio CFTK

Bolagets namn

Capio Specialistcenter AB

Org-nr

556797-4414

Postadress

Box 583

101 31  Stockholm

Telefon

Se respektive enhets hemsida

E-Post

Se respektive enhets hemsida

Kontaktperson för denna information

johanna.danielsen@capio.se

Basfakta om verksamheten

Capio Öron Näsa Hals och Capio Gyn Globen verkar inom vårdvalen i Stockholms läns Landsting samt med patienter med privat sjukförsäkring och bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi. Capio CFTK opererar privatbetalande patienter som lider av övervikt samt utför allmänkirurgiska och plastikkirurgiska ingrepp på patienter med privat sjukförsäkring.  

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på http://capio.com/sv/om-capio/capio-modellen/

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell. Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi genomför löpande patientenkäter för att mäta patienternas uppfattning om oss gällande nöjdhet, delaktighet och utläkning.

Medarbetare

Nedan anges ungefärliga antal medarbetare inom respektive kategori. Siffrorna avser 2017.

Kompetens

Antal medarbetare

Läkare

10

Sjuksköterskor

10

Övrig klinisk personal

9

Chefer och administrativ personal

2

Totalt

31

 

Sjukfrånvaro vid enheten per 1712 0,2%.

Capio Specialistcenter AB är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar

Ägare och styrelse

Capio Specialistcenter AB ägs till 100% av Capio Specialistkliniker AB 556769-5209. Koncernens slutgiltiga svenska moderbolag är Capio AB..

Capio Specialistcenter AB

VD

Peter Holm

Styrelse

 

Ordförande

Peter Holm

Ledamot

Kristin Deibe, Johanna Danielsen

Arbetstagarrepresentant

 

 

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida. Aktuella bokslutsdata för Capio Specialistcenter AB finns på Allabolag.se