Bolagsinformation

Basfakta om verksamheten

Capio Öron Näsa Hals Globen/Drottninggatan och Capio Gyn Globen verkar inom vårdvalen i Stockholms läns Landsting samt med patienter med privat sjukförsäkring och bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi. Capio CFTK opererar privatbetalande patienter som lider av övervikt samt utför allmänkirurgiska och plastikkirurgiska ingrepp på patienter med privat sjukförsäkring.

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell. Detta beskrivs närmare på http://capio.com/sv/om-capio/capio-modellen/

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell. Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi genomför löpande patientenkäter för att mäta patienternas uppfattning om oss gällande nöjdhet, delaktighet och utläkning.

Medarbetare

Nedan anges ungefärliga antal medarbetare inom respektive kategori. SIffrorna avser 2016.

Läkare 7

Sjuksköterskor 10

Övrig klinisk personal 8

Chefer och administrativ personal 4

Totalt: 29 

Sjukfrånvaro vid enheten per 1612 2%.

Capio Specialistcenter AB är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar

Ägare och styrelse

Capio Specialistcenter AB ägs till 100% av Capio Specialistkliniker AB 556769-5209. Koncernens slutgiltiga svenska moderbolag är Capio AB som är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.

Capio Specialistcenter AB VD:  Py Johnson Fohlin

Styrelse

Ordförande: Peter Holm

Ledamot: Kristin Deibe, Gabriella Zettechelme

Arbetstagarrepresentant:

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida. Aktuella bokslutsdata för Capio Specialistcenter AB finns på Allabolag.se