Forskning, utveckling och utbildning

Vi är mycket måna om att vara delaktiga inom Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU).

Detta sker dels genom att vi hjälper olika forskargrupper på Karolinska Institutet att samla in material att forska på och dels genom att vi själva hela tiden utvärdera våra resultat för att förbättra dessa.

Utbildning sker dels genom att läkare under specialistutbildning inom allmänmedicin är hos oss i några veckor för att lära sig mer om Öron-, näsa- och halsspecialiten men vi har även läkarstuderande hos oss ibland.

Som patienter kan du bli tillfrågad om att delta i olika forskningsstudier vilket alltid är helt frivilligt och inte påverkar din vård hos oss i övrigt. Du kan även träffa på kollegor som är här för utbildning.

Om du arbetar eller studerar inom vård och omsorg och är intresserad av att ta del av den utbildning vi bedriver så hör gärna av dig till verksamhetschef Magnus Starkhammar: magnus.starkhammar@capio.se

Ett av de forskningsprojekt vi deltar i

Studier av immuniceller i tonsiller

Halsmandlarna (tonsillerna) består av lymfatisk vävnad som innehåller ett stort antal olika slags immunceller och är en del av kroppens immunförsvar. Immunceller spelar en viktig roll i att skydda oss mot infektioner och främmande ämnen samt att starta immunförsvar mot dessa. En av de viktigaste celltyperna för detta ändamål är dendritiska celler (DC). DC är bland de första celler som reagerar på främmande ämnen som kommer in i kroppen och de dirigerar därefter andra celler t.ex. T-celler – soldaterna inom immunförsvaret – att starta ett immunförsvar. Kapaciteten hos DC är häpnadsväckande; ett fåtal DC tros kunna räcka för att starta ett brett immunsvar. DC finns i hela kroppen inklusive luftvägar och tonsiller, där de inte har studerats i någon större utsträckning. För att öka kunskapen om vilka olika typer av DC som finns i tonsiller kommer vi att studera immunceller, inklusive DC, hos friska individer. Denna grundläggande studie görs för att på sikt kunna undersöka immunförsvaret med mer adekvata metoder i samband med olika typer av luftvägsvirusinfektioner, och för att i framtiden få ökad kunskap om och förhoppningsvis kunna förbättra behandlingen av dessa infektioner. Det finns inga bevis för att en operation av halsmandlarna påverkar risken för att senare få infektioner i luftvägarna.

Ansvarig forskningsledare:

Anna Smed Sörensen, PhD
Assistant Professor
Clinical Immunology and Allergy
Department of Medicine
Karolinska Institutet